Hushållens medieutgifter fortsätter att öka under tredje kvartalet – Mediavision

Publicerad

Hushållen i Sverige betalar alltmer för sin mediekonsumtion. Trots ökad oro kring ekonomin syns ännu inga neddragningar inom detta område. Under tredje kvartalet spenderade hushållen i genomsnitt 714 kronor i månaden på media. Såväl text-, ljud- och videotjänster ökade, jämfört motsvarande period förra året. Kraftigast tillväxt i absoluta tal noteras för video.

Det skriver Mediavision som står för undersökningen.

Nivån 714 kronor är en ökning mot andra kvartalet och en ökning med 10 procent mot tredje kvartalet i fjol.

Till detta kan även public serviceskatten adderas, på maximalt 111 kronor per månad och person i hushållet. Samtliga mediekategorier – ljud, text och video – visar tillväxt. I absoluta tal växer video mest, 11 procent eller 42 kronor, jämfört samma period förra året.

Men det finns tecken på att medieutgifterna kan komma att pressas i ett senare skede. En tredjedel av hushållen menar att de skulle minska sina medieutgifter om deras ekonomiska situation skulle försämras till exempel på grund av en lågkonjunktur. Än tycks dock detta inte ha skett.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons