Hunter Capital genomför fusion av Social Assets

Publicerad

Hunter Capital genomför en fusion av dotterbolaget Social Assets, framgår det av ett pressmeddelande.

”Bolagets styrelse bedömer att fusionen kommer att medföra minskade kostnader, en effektivare administration samt att genomförandet kraftsamlar organisationen på ett bra sätt för fortsatt tillväxt”, ger bolaget som motivering.

Som en del av fusionen har Hunter Capital styrelse i samråd med säljarna av Social Assets beslutat om att upplösa den del av förvärvsavtalet som avser tilläggsköpeskillingar för åren 2024-2026. Beslutet innebär att det inte kommer att utgå någon form av tilläggsköpeskilling eller annan typ av ersättning till säljarna av Social baserat på ebitda för de åren.

Social Assets kommer upplösas så snart Bolagsverket registrerat beslutet att verkställa fusionen. Det väntas ske i början av maj.

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons