Humle Småbolagsfond ökade 4,9 procent i november – rabatt på småbolagen

Publicerad

Fonden Humle Småbolagsfond steg 4,9 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,4 procent. De senaste tolv månaderna har fonden minskat 31,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 28,0 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Petter Löfqvist.

Inledningsvis skriver förvaltaren att november var en bra månad för världens börser där fokus legat på räntor och förändrat inflationstryck. Långa räntor som kommit ner drev också utvecklingen under månaden.

Vidare skriver förvaltaren att frikopplingen mellan bolag och värdering blev tydlig under 2021 och om det finns en lärdom att ta med sig från den aktiebubblan är det att det finns en koppling mellan bolagens förmåga att generera kassaflöde och det fundamentala värdet. Om diskrepansen mellan det fundamentala värdet och aktievärderingen på börsen blir för stor kommer detta korrigeras till slut.

”Tittar man på de framåtblickande P/E-talen för de stora bolagen (OMXS30 Index) och småbolagen (CSRXSE Index) kan vi nu konstatera att vi har en situation där småbolagen handlas med en rabatt mot de större bolagen. Småbolagsindex ser vi har kommit ner från värderingsnivåer som låg runt 25 gånger vinster (och ännu högre) under 2021 med en värderingspremie om upp mot 50 procent mot de större bolagen”, skriver förvaltaren.

Idag handlas småbolagen runt 15 gånger förväntad vinst och rabatten mot storbolagen ligger på närmare 20 procent.

”Det är klart att värderingsmultipeln är en funktion av både pris och förväntade vinster. Vinstförväntningarna på både de stora och små bolagen har kommit ner senaste kvartalet (men mer för de större bolagen) och vi kan nog förvänta oss att vinstförväntningarna skall komma ner ännu mer kommande kvartal.”

Förvaltaren väljer vidare att lyfta Medistim. Bolaget är ett norskt medicinteknikbolag som har hög bruttomarginal och återkommande intäkter. Medistim har de senaste åren levererat jämn tillväxt samt marginalexpansion. Förvaltaren ser fortsatt potential i bolaget flera år framöver.

”Bolaget tillhandahåller maskiner som kirurger kan använda för att mäta och visualisera blodflöde vid operationer. Detta används för att reducera risker vid operation och säkerställa att man uppnår det bästa resultatet. Det används framförallt vid hjärt- och kärloperationer samt transplantationer”.

Största positiva bidragsgivare till fondens avkastning under månaden var Nolato, Addtech och Sobi.

De största negativa bidragen kom från Cint, Vitec och Hexatronic.

Gällande portföljaktiviteten är ett nytt innehav i portföljen Nordnet.

Humle Småbolagsfond, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent4,9
Index MM, förändring i procent6,4
Fond 1 år, förändring i procent-31,8
Index 1 år, förändring i procent-28,0

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons