Humble ökar omsättning och rörelseresultat (uppdatering)

Publicerad

(Mer info i hela nyheten)

Foodtechbolaget Humble redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

”Det är ingen nyhet att konsumentmarknaden är tuff och det är därför glädjande att vi har ett bra momentum med fortsatt stark underliggande efterfrågan på Humbles produkter och nådde all time high både försäljnings- och lönsamhetsmässigt i juni”, kommenterar vd Simon Petrén.

Omsättningen steg 75,6 procent till 1 710 miljoner kronor (974). Den organiska tillväxten uppgick till 13 procent, respektive 15 proforma.

Ebitda-resultatet blev 158 miljoner kronor (65), med en ebitda-marginal på 9,2 procent (6,7).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 170 miljoner kronor (106), med en justerad ebitda-marginal på 9,9 procent (10,9). Proforma justerad ebitda uppgick till 171 miljoner kronor (163).

”Det är glädjande att det andra kvartalet är det första på över ett år som vi har vänt till en positiv utveckling avseende proforma justerad ebitda, med förhoppning om att det är början på en längre återhämtning till tidigare lönsamhetsnivåer”, noterar Petrén.

För att förbättra det finansiella resultatet framledes har bolaget påbörjat ett koncernövergripande pricing-projekt med flera identifierade förbättringsområden där man uppges ha möjlighet att kalibrera sin prissättningsmodell.

Ebita-resultatet blev 129 miljoner kronor (45), med en ebita-marginal på 7,5 procent (4,6).

Justerat ebita-resultat blev 141 miljoner kronor (86).

Rörelseresultatet blev 83 miljoner kronor (-224), med en rörelsemarginal på 4,9 procent.

Justerat rörelseresultat blev 95 miljoner kronor (48), med en justerad rörelsemarginal på 5,6 procent (4,9).

Resultatet före skatt var 5 miljoner kronor (-52).

Resultatet efter skatt blev 0 miljoner kronor (-50).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,18).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 445 miljoner kronor (14).

Lagernivåer ökade något men bolaget har ”relativt sett” minskat dess storlek i förhållande till omsättningen med cirka 0,7 procent-enheter under året, med ytterligare förbättringspotential. Primärt fokus ligger på att stärka bruttomarginalen.

”Vår högsta prioritering är att fortsätta stärka bruttomarginalen och återhämta en del av det tapp som varit sedan 2021, samtidigt som vi effektiviserar hanteringen av rörelsekapitalet”, uppger Petrén.

Humble, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning1 71097475,6%
EBITDA15865143,1%
EBITDA-marginal9,2%6,7%
EBITDA, justerat17010660,4%
EBITDA-marginal, justerad9,9%10,9%
EBITA12945186,7%
EBITA-marginal7,5%4,6%
EBITA, justerat1418664,0%
EBITA-marginal, justerat8,2%8,8%
Rörelseresultat83-224
Rörelsemarginal4,9%
Rörelseresultat, justerat9548100,0%
Rörelsemarginal, justerad5,6%4,9%
Resultat före skatt5-52
Nettoresultat0-50
Resultat per aktie, kronor0,00-0,18
Kassaflöde från löpande verksamhet445143 078,6%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons