Hubso Group: Rustat för fortsatt stark tillväxt – Penser

Publicerad

Leveransstörningar i Q4 men bra tillväxt för 2021

Leveransproblemen fortsatte i Q4, vilket ledde till förseningar av lanseringar och minskad försäljning. För 2021 växte försäljningen starkt med 30% och blev 36,8 mkr, vilket var 14% lägre än våra estimat. Bruttomarginalen tyngdes av lägre ordervärde i samband med bla Black Week och EBITDA blev -1,9 mkr. Vi hade räknat med ett svagt positivt resultat på 2 mkr för 2021.

https://docs.penser.se/a/2619/HUBSOQ421.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/rustat-for-fortsatt-stark-tillvaxt-hubso-group

Penser Access

Annons