Hilbert Group redovisar röda siffror för Q4 och för 2021

Publicerad

Investeringsbolaget Hilbert Group redovisar ett negativt resultat för både Q4 och helåret 2021. På kvartalsbasis var fjärde kvartalet en försämring jämfört med fjolåret sett till lönsamhet – men omsättningen steg kraftigt från låga nivåer.

Omsättningen steg till 5,7 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner kronor (-0,3). 900 000 kronor attribueras till noteringen på Nasdaq First North.

Resultatet efter skatt blev -1,9 miljoner kronor (-0,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,33).

– Mot denna kaotiska och dystra bakgrund (i Ukraina, red. anm.) tror vi att digitala tillgångar kommer att bli den bäst presterande tillgångsklassen under många år framöver – delvis dels på grund av sektorns höga grad av innovation och naturliga plats i den fortsatta digitaliseringen av världen, och delvis på grund av dess globala och opolitiska, decentraliserade karaktär, kommenterar vd Niclas Sandström.

Hilbert Group, MkrQ4-2021Q4-2020FörändringNettoomsättning5,70,15 600,0%Rörelseresultat-3,3-0,3Nettoresultat-1,9-0,3Resultat per aktie, kronor-0,04-0,33

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons