Hexicons styrelse avvisar bud

Publicerad

Vindkraftsteknikbolaget Hexicons styrelse har valt att avisa ett bud på bolaget från en europeisk aktör. Budet som var villkorat styrelsens rekommendation låg på 1,50 kronor per aktie. Det motsvarar en värdering av bolaget om 545 miljoner kronor.

Budet, i kombination med andra specifika villkor avseende kommande milstolpar, anser styrelsen inte motsvarar värdet på bolagets projektportfölj enligt genomförda externa värderingar.

”Vi är inne i ett intensivt skede i vårt strategiska arbete där avyttringar, nyinvesteringar och strukturaffärer kan bli aktuellt i närtid. I transparensens tecken anser vi att det är vår skyldighet att aktiemarknaden i det här fallet får ta del av inkommande bud. Att styrelsen nu valt att avisa ett inkommande bud med avsevärd premie i förhållande till rådande aktiekurs har varit ett svårt, men i vår mening, ansvarsfullt beslut”, uppger ordförande Hans von Uthmann i en kommentar.

Han uppger vidare att värderingar gjorda av externa parter visat på betydande värden, vilket enligt Hexicons styrelse menar inte fullt ut återspeglas i det bud som styrelsen erhållit och avvisat.

”Hexicon har under flera år byggt upp en stark portfölj som idag är välbalanserad avseende såväl geografi som mognad”, avslutar Hans von Uthmann.

I skrivande stund är Hexicons aktie upp med 67 procent till 0,764 kronor.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons