Hemsö ökar förvaltningsresultatet

Publicerad

Fastighetsbolaget Hemsö redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2024, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 1 283 miljoner kronor (1 183), en ökning med 8,5 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 924 miljoner kronor (862), en ökning med 7,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 590 miljoner kronor (580), en ökning med 1,7 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -190 miljoner kronor (-1 255). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 21 miljoner kronor (103).

Resultatet före skatt var 420 miljoner kronor (-568).

Resultatet efter skatt blev 367 miljoner kronor (-463).

Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 84,2 miljarder kronor (84,8).

Hemsö investerade i första kvartalet 828 miljoner kronor (649) i befintligt fastighetsbestånd.

Bolaget köpte i kvartalet fastigheter för 206 miljoner kronor (116) och sålde fastigheter för 359 miljoner kronor (0).

– När vi nu stänger årets första kvartal kan jag konstatera att Hemsö fortsätter på inslagen
väg med stabil tillväxt i både hyresintäkter och kassaflöde. Hyresintäkterna ökar med 8 procent samtidigt som förvaltningsresultatet och det operativa kassaflödet ökar med 2 procent respektive 15 procent trots högre räntekostnader, kommenterar vd Nils Styf i delårsrapporten.

Hemsö ägs av Tredje AP-fonden. Bolaget är inriktat på att äga samhällsfastigheter.

Hemsö, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Hyresintäkter1 2831 1838,5%
Driftnetto9248627,2%
Förvaltningsresultat5905801,7%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-190-1 255
Värdeförändringar derivat, totalt21103-79,6%
Resultat före skatt420-568
Nettoresultat367-463

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons