Hedin Mobility Group ökar omsättning men minskar resultatet

Publicerad

Hedin Mobility Group ökade omsättningen men minskade resultatet i det fjärde kvartalet.

Omsättningen steg 37,4 procent till 23 975 miljoner kronor (17 447).

Rörelseresultatet blev 139 miljoner kronor (646), med en rörelsemarginal på 0,6 procent (3,7).

Operativt rörelseresultat blev 259 miljoner kronor (259), med en marginal på 1,1 procent (1,5).

Resultatet efter skatt blev -10 miljoner kronor (444).

”Vi har nu etablerat oss på de strategiskt viktiga marknader vi har haft avsikt att etablera oss på och kommer nu lägga stor vikt på konsolidering av företag och marknader för att dra nytta av skalfördelar inom våra olika affärer, bygga enenhetlig grupp och stärka vår position som en ledande mobilitets- leverantör på den europeiska marknaden”, uppger vd Anders Hedin i rapporten.

Hedin Mobility Group-chefen skriver att bolaget fortsätter att satsa på begagnat- och serviceaffären.

”Servicemarknaden är mer stabil jämfört med bilförsäljningen och växer organiskt med förbättrad lönsamhet. Ökad efterfrågan, bättre processer och hållbara strategier är olika faktorer bakom utvecklingen, där organisationen har stort fokus på kvalitet, tillgänglighet och kundnöjdhet”, uppger Hedin.

Hedin Mobility Group, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning23 97517 44737,4%
Rörelseresultat139646-78,5%
Rörelsemarginal0,6%3,7%
Operativt rörelseresultat2592590,0%
Operativ rörelsemarginal1,1%1,5%
Nettoresultat-10444

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons