Heba ökar förvaltningsresultatet, upprepar prognos för 2023 (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Heba redovisar ett ökat förvaltningsresultat i andra kvartalet 2023, jämfört med samma kvartal året innan. Bolaget upprepar sin prognos för helåret 2023.

Hyresintäkterna steg till 146,7 miljoner kronor (126,0), en ökning med 16,4 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 106,5 miljoner kronor (92,1), en ökning med 15,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 88,9 miljoner kronor (65,7), en ökning med 35,3 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -378,7 miljoner kronor (56,6). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 30,6 miljoner kronor (86,7).

Resultatet före skatt var -307,3 miljoner kronor (208,9).

Resultatet efter skatt blev -201,2 miljoner kronor (163,6).

Resultat per aktie hamnade på -1,22 kronor (0,99).

Substansvärdet låg på 48,92 kronor per aktie (56,55) den 30 juni.

”Förvaltningsresultatet för 2023 bedöms bli bättre jämfört med förvaltningsresultatet för 2022”, skriver Heba, vilket är en upprepning av prognosen från föregående delårsrapport.

Fastighetsvärdet minskar till 14,6 miljarder kronor per den 30 juni jämfört med 15,5 miljarder kronor vid samma tidpunkt föregående år, kopplat till avyttringar och värdeutvecklingen på marknaden.

Heba har avtalat om fyra transaktioner, varav en efter delårsperiodens utgång, som stärker bolagets finansiella ställning. Transaktionerna omfattar 21 fastigheter, varav två inom samarbetsprojekt, till ett totalt överenskommet fastighetsvärde om 2,5 miljarder kronor. Mer än hälften av fastigheterna som avyttrats var lågavkastande fastigheter som stod inför större renoveringar.

– Heba fortsätter agera proaktivt och med handlingskraft för att ge oss själva utrymme att kunna arbeta långsiktigt. Transaktionerna ger en förbättrad belåningsgrad om drygt 6 procentenheter, stärker vår finansiella stabilitet ytterligare samt ger oss beredskap att kunna agera snabbt när konjunkturen vänder, säger Patrik Emanuelsson vd i Heba Fastighets.

Heba, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter146,7126,016,4%
Driftnetto106,592,115,6%
Förvaltningsresultat88,965,735,3%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-378,756,6
Värdeförändringar derivat, totalt30,686,7-64,7%
Resultat före skatt-307,3208,9
Nettoresultat-201,2163,6
Resultat per aktie, kronor-1,220,99
Substansvärde per aktie, kronor48,9256,55-13,5%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons