Heba föreslår en split 2:1

Publicerad

Aktieägarna i fastighetsbolaget Heba kallas till årsstämma torsdagen den 28 april.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning på 1,60 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av Lennart Karlsson till styrelseordförande och omval av styrelseledamöterna Tobias Emanuelsson, Lena Hedlund, Christina Holmbergh och Johan Vogel.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 82,56 miljoner och högst 330,24 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag, aktiesplit 2:1.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för 2022.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 5 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons