Hansa Biopharmas imlifidases effekt på anti-GBM-patienter uppmärksammas i vetenskaplig tidskrift

Publicerad

Bioteknikbolaget Hansa Biopharma har släppt viktig data från en prövarinitierad öppen fas 2-studie hos patienter med anti-GBM. Resultatet har publicerats i den ledande nefrologiska tidskriften Journal of the American Society of Nephrology, JASN.

”Publiceringen i JASN ger inte bara hopp till patienter som lider av anti-GBM-sjukdom, utan visar också på imlifidase potential bortom transplantation”, kommenterar Christian Kjellman, vetenskaplig chef på Hansa Biopharma.

Imlifidase minskade snabbt och fullständigt patogena anti-GBM-antikroppsnivåer till under gränsen för referensintervallet. Efter sex månader hade 67 procent av de inkluderade patienterna fungerande njurar, vilket kan jämföras med 18 procent i en historisk kontrollkohort.

I publikationen erkänns studiens generella betydelse för autoimmuna sjukdomar, eftersom resultaten tyder på att deaktivering av autoantikroppar kan förändra förloppet av en autoimmun sjukdom och möjliggöra återställande av njurfunktionen, skriver Hansa Biopharma.

”Dessa resultat belyser potentialen hos imlifidase för behandling av sjukdomar utöver njurtransplantation, vilket banar väg för en fas 3-studie inom anti-GBM som planerar att inledas i år”, skriver Hansa Biopharma.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons