Handelsbanken ser osäkerhet på den finska bostadsmarknaden

Publicerad

Handelsbanken ser en minskad aktivitet på den finska bostadsmarknaden i år. Kriget i Ukraina ökar på inflationen och skapar en lägre tillväxt i ekonomin, vilket i sin tur slår mot bostadsmarknaden, menar Handelsbanken.

I fjol gick bostadsmarknaden jättebra i ett historiskt perspektiv. Handelsbanken spår att bostadspriserna, inte nyproduktion, ökar med 2 procent i år och 1 procent nästa år.

”Den osäkerhet som kriget förorsakar dämpar köpivern och den exceptionellt höga inflationen naggar hushållens köpkraft i kanterna”, uppger Handelsbanken Finlands chefsekonom Timo Hirvonen.

Den större osäkerheten innebär att försäljningstiderna förlängs och antalet bostadsaffärer går ner åtminstone för en tid, bedömer banken.

Hyresmarknaden har också allt fler vakanser i området runt Helsingfors.

”Allt flera hyresbostäder ekar tomma i huvudstadsregionen. Orsakerna står att finna i de osäkra pandemirestriktionerna och det större utbudet på hyresbostäder. En återgång till normalare tider, upphävandet av restriktionerna och en tillfällig nedgång på bostadsmarknaden ökar efterfrågan på hyresbostäder. Denna utveckling stöder också den uppåtgående trenden för hyrorna efter pandemin”, uppger seniorekonomen Janne Ronkanen.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons