Gynnades av stigande råvarupriser – RPM Evolving CTA Fund ökade 3,6 procent i februari

Publicerad

Fonden RPM Evolving CTA Fund ER-SEK steg 3,6 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,3 procent.

Förvaltarna skriver inledningsvis att fonden under februari gynnades av stigande råvarupriser, särskilt i energi, efter den fullskaliga invasionen av Ukraina av ryska militärstyrkor. Överlag var trendföljande förvaltare upp över hela linjen, medan diversifierade strategier gav mer blandade resultat.

”Diversifierande förvaltare hade blandad avkastning. När det gäller kortsiktiga handel steg ST1 och ST2 på grund av uppgångar i energi respektive aktier, medan ST4 var ner på grund av förluster i energi. ST3 var oförändrad eftersom vinster i aktier motverkades av förluster i obligationer. Volatilitetsförvaltaren VIX1 var ner medan råvaruförvaltaren COM1 hade en särskilt stark månad”, skriver förvaltarna.

Även fundamentala förvaltare hade under februari blandad utveckling, där FT1 steg till följd av vinster i energi medan FT2 drogs ner av förluster i metaller.

Vid månadsskiftet hade fonden störst sektorexponering mot aktier (31 procent av portföljvikt) och därefter energi (22 procent). Fondens CTA-allokering vid månadsskiftet uppges nedan.

Trendföljare – 48 procent av portföljen
Kortsiktiga CTA – 22 procent
Fundamentala CTA – 17 procent
VIX CTA – 7 procent
Råvaru-CTA – 6 procent

RPM Evolving CTA Fund ER-SEK, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent3,6Fond i år, förändring i procent6,3

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons