Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity ökade 7,93 procent i oktober – gynnades av innehavet i Medpace Holdings

Publicerad

Fonden Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity steg 7,93 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 7,20 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden steg amerikanska aktier till följd av att marknaden skiftade fokus mot företagens kvartalsrapporter. Rapporterna bjöd på blandade resultat, men på bred front var de bättre än marknadens förväntningar.

Europeiska aktier hade en positiv start på det sista kvartalet 2022 då en bromsande ekonomi fått centralbankerna att signalera en minskad hökaktighet.

I Japan har marknaden också utvecklats väl då förhoppningar om en långsammare räntehöjningstakt i USA bidrog positivt.

På sektornivå gynnade hälsovårdssektorn fondens relativa avkastning. där framförallt övervikten i positioner inom life-science bidrog positivt. Fonden missgynnades av placeringar inom industrisektorn.

På en individuell aktienivå gynnades fonden av övervikten i Medpace Holdings. Samtidigt missgynnades fonden av övervikten mot Stewart Information Services.

Gällande den geografiska exponeringen bidrog placeringar i USA positivt till relativavkastningen medan positioner i Japan missgynnade fonden.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Universal Health Services, Wyndham Hotels & Resorts och Stifel Financial med portföljvikter om 1,1, 1,1 respektive 1,1 procent.

Fonden var till stor del exponerad mot Nordamerika dit 72,3 procent av portföljen var allokerad.

Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent7,93
Index MM, förändring i procent7,20

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons