Gigasun: Stabilt kvartal men översyn av kapitalstrukturen – Penser Access by Carnegie

Publicerad

Stabil verksamhet men fortsatta utmaningar med finansieringen

Gigasun rapporterade operationellt en stabil rapport Q4’23 där 12m rullande försäljning vände upp efter det relativt svagare Q3’23. Intäkterna från energiförsäljning var 25% högre trots viss valutamotvind (-2% y/y). Detta förklaras delvis av inköpt energi för vidareförsäljning. Intäkterna per producerad KWh (justerat för FX) var stabila q/q. EBIT på 12 mkr var starkare y/y även om rullande 12m inte nådde upp till de nivåer som bolaget har rapporterat under senare tid, ca 80 mkr. Bolaget flaggar för en strategisk översyn av kapitalstrukturen då balansräkningen fortsatt är hämmande för stabilare kassaflöden och tillväxt.

https://mfn.se/a/penser-access/gigasun-stabilt-kvartal-men-oversyn-av-kapitalstrukturen

https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/21/gigasun_q4_23.pdf

Penser Access by Carnegie

Annons