Get Group redovisar större förlust i Q4

Publicerad

Get Group redovisar en väsentligt större förlust under det fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -13,1 miljoner kronor (-0,4). Resultatet före skatt var -12,8 miljoner kronor (-0,4). Resultatet efter skatt blev -12,8 miljoner kronor (-0,4). Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (0,00). Det är främst övriga externa kostnader som har ökat, men även personalkostnader och avskrivningar.

Likvida medel uppgick till 0,7 miljoner kronor. Företaget har efter rapportperioden genomfört riktade emissioner till LDA Capital. Bolaget har en överenskommelse som innebär att LDA Capital skall investera upp till 100 miljoner kronor de närmaste tre åren.

”Get Group fortsätter att aktivt undersöka flera olika finansieringsalternativ och ser löpande över
olika alternativ till finansiering av både verksamhetstillväxt och ägarskap av energiproducerande
tillgångar. Detta kommer att omprövas kontinuerligt för att säkerställa att GET får tillgång till kapital på effektivast möjliga sätt, både i nuläget och för hur bolaget ska positionera sig strategiskt i framtiden”, skriver vd Lars Christian Beitnes.

Företaget siktar på medellång sikt att skapa möjlighet till utdelning för aktieägarna.

Get Group, MkrQ4-2021Q4-2020Nettoomsättning0,30Rörelseresultat-13,1-0,4Resultat före skatt-12,8-0,4Nettoresultat-12,8-0,4Resultat per aktie, kronor0,000,00Likvida medel0,7

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons