Future Gaming har återköpt obligationer – ger positiv effekt på finansnettot i Q4

Publicerad

Lead generation-bolaget Future Gaming har under december köpt tillbaka obligationer till ett nominellt belopp om cirka 8,4 miljoner kronor. Återköpen har skett till rabatterat pris och förväntas medföra en positiv effekt på finansnettot för det fjärde kvartalet om cirka 4 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Av den positiva effekten har cirka 1,2 miljoner kronor redan aviserats den 16 december.

”Eftersom Future Gaming Group har fått ett positivt gensvar kring återköpen av obligationer är bolaget intresserat av att köpa tillbaka ytterligare obligationer till rabatterat pris i den mån bolagets kassaposition tillåter det vid den aktuella tidpunkten”, uppges det.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons