Franklin Mutual Global Discovery ökade 4,31 procent i mars – BNP Paribas bidrog positivt

Publicerad

Fonden Franklin Mutual Global Discovery A Acc $ steg 4,31 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,69 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,28 procent och är därmed sämre än index som har ökat 7,49 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Christian Correa och Tim Rankin.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att globala aktier, mätt i MSCI World Index, visat på starka vinster under årets första kvartal. Styrkan är inne på sin femte månad i rad, vilket till stor del kan tillskrivas Q4-rapporter som var bättre än väntat, AI-optimism och den underliggande ekonomiska tillväxten.

De innehav som bidrog till avkastningen positivt i mars inkluderade BNP Paribas, Schlumberger och Aercap Holdings. Samtidigt tyngde Reckitt Benckiser Group, Seven & I Holdings och Cie Financiere Richemont.

Reckitt Benckiser presenterade ett sämre resultat än väntat och en svag guidning för 2024 i sin Q4-rapport.

Ingen av företagets tre huvuddivisioner nådde upp till förväntningarna, där nutritionsverksamheten hade det största underskottet efter ett starkt 2023 där man gynnades av en produktåterkallelse hos en konkurrent.

BNP Paribas gynnades av utsikterna om lägre räntor i Europa, samt ett kostnadsbesparingsprogram. Dessutom har ledningen meddelat att resultatet för 2024 väntas bli högre än det 2023.

”Den senaste tiden har intjäningen varit svag, men vi förväntar oss att BNP Paribas kommer att leverera tvåsiffrig avkastning tack vare sina ledande franchises, goda kapital och starka kreditkvalitet.”

Slutligen skriver förvaltarna att det ekonomiska klimatet i USA har vänt från oro och försiktighet till optimism. I Europa har energipriserna normaliserats, inflationstrycket avtagit, trycket på konsumenterna minskat och ECB förutspår nu att de ekonomiska förhållandena kommer stärkas under andra halvan av 2024.

”Jämfört med sina amerikanska motsvarigheter tenderar värderingen av europeiska aktier fortfarande att vara låg. Eftersom de amerikanska marknaderna har fortsatt att stiga har spridningen i värderingarna ökat, vilket gör icke-amerikanska investeringsmöjligheter alltmer attraktiva.”

Franklin Mutual Global Disc A Acc $, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent4,31
Index MM, förändring i procent4,69
Fond i år, förändring i procent5,28
Index i år, förändring i procent7,49

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons