Förvaltaren ser få sektorer som erbjuder större långsiktiga möjligheter än generativ AI – SEB Artificial Intelligence

Publicerad

Under senaste året har aktier kopplat till artificiell intelligens stigit kraftigt och investerare letar aktivt efter attraktiva möjligheter inom sektorn. Finwire har pratat med SEB:s förvaltare Johan Söderström som förvaltar fonden SEB Artificial Intelligence tillsammans med Pavel Lupandin och Alexander Winberg.

”Vi föreslog den här inriktningen på fonden sedan lanseringen av Chat GPT i slutet av 2022 då vi insåg att generativ AI skulle komma innebära stora affärsmöjligheter för många av de teknikbolag vi följde som förvaltare av SEB:s teknologifonder”, säger Söderström till Finwire.

Johan Söderström blev en del av SEB Investment Management i januari 2022 och har tidigare bland annat förvaltat fonderna Swedbank Robur Technology och Swedbank Robur Medica.

Hur ser er investeringsstrategi ut när det gäller en teknikfond som denna?

”Vi investerar i bolag där AI är en betydelsefull del av intjäningen och söker investeringar i kvalitetsbolag med affärsmodell som ger god lönsamhet och tillväxtmöjligheter samtidigt som värderingen är rimlig. I och med att AI är en ung teknik med unika möjligheter är vi något mindre värderingskänsliga.”

”Vi investerar framför allt i tre kategorier av bolag som vi menar ger den största AI-exponeringen bland bolag i tekniksektorn. Den första kategorin är bolagen som utvecklar och tillverkar de avancerade processorer som krävs för att träna upp och använda AI-modeller. Nvidia, AMD och Broadcom är tre exempel. Den andra kategorin är bolagen som driver online-uppkopplade datacenters (”molnplattformar”) där AI-modeller tränas upp och driftsätts. Amazon, Microsoft och Alphabet (Google) dominerar denna marknad. Slutligen investerar vi i bolag som erbjuder appar och tjänster som bygger på AI-modeller. För att ta några exempel: Crowdstrike, Palo Alto och ZScaler inom datasäkerhet, Autodesk inom CAD, Salesforce inom marknadsföring och Relx i juridik.”

”En skillnad jämfört med en traditionell teknologifond är att AI-fonden kan investera utanför tekniksektorn. Exempelvis finns lovande tillämpningar för AI inom läkemedelsutveckling där vi har en investering i Abcellera och inom fabriksautomation med investeringar i Keyence och Cognex och i betalningsteknik där vi hittar Adyen som använder AI bland annat för att upptäcka bedrägerier.”

Hur har fonden gått sedan lanseringen i somras? Vilka innehav är det som drivit utvecklingen?

”Fonden har fått en riktigt bra start och ligger idag bra före sitt jämförelseindex. Nvidia, Meta, Microsoft och Crowdstrike har drivit utvecklingen och det har hjälpt att vi valt att inte äga Apple i fonden.”

Vilka är de största innehaven i portföljen och varför? Har ni något annat case ni hade velat lyfta fram?

”Nvidia, Microsoft och Alphabet (Google) är fondens största innehav. Ett case vi gillar är Relx som har en unik databas som publicist och har lanserat AI-tjänster inom juridik. De advokater som använder AI för att förbereda rättsfall eller skapa kontraktsförslag sparar timmar i arbete varje vecka och det säger något om vilken potential det finns att förbättra produktivitet med AI inom olika områden.”

Ser ni några utmaningar med att ’The Magnificent Seven’ växer sig för stora relativt index?

”I takt med att Magnificent Seven växer sig större ökar risken för att deras marknadsposition ses som alltför dominerande av regulatorer. Det minskar möjligheten att göra förvärv och kan leda till krav på att exempelvis avyttra viss verksamhet av konkurrensskäl.”

Hur ser förutsättningarna ut framöver för sektorn och för fonden? Finns det några specifika möjligheter/utmaningar ni ser framöver?

”Investeringarna inom AI-infrastruktur har ökat kraftigt och kommer sannolikt att fortsätta öka under 2024. I slutändan gäller det att de nya tjänster som använder AI blir tillräckligt lönsamma för att motivera investeringarna. Men med de produktivitetsökningar som vi hör talas om inom vitt skilda områden där AI-modeller används finns det skäl att se positivt på de långsiktiga möjligheterna.”

”Med det sagt skulle ingen förvånas om AI-sektorn så småningom drabbas av fallande aktiekurser under en period. En sektor som stigit snabbt i värde blir särskilt känslig för kursfall. Den rutinerade placeraren använder svagare perioder i aktiemarknaden för att investera långsiktigt och få sektorer erbjuder större långsiktiga möjligheter än generativ AI”, avslutar Söderström.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons