Fortum ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Publicerad

Finländska energibolaget Fortum redovisar en mer än fördubblad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Justerade rörelsevinsten, mätt i ebitda, ökade under perioden och det mer än förväntat enligt analytikerna. Styrelsen föreslår höjd utdelning på 1,14 euro per aktie (1,12).

Omsättningen steg till 50,08 miljarder euro (21,28).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 1,42 miljarder euro (1,25), väntat 1,39, med en justerad ebitda-marginal på 2,8 procent (5,9).

Rörelseresultatet blev 2,01 miljarder euro (0,46). Rörelsemarginalen var 4,0 procent (2,2).

Justerat rörelseresultat uppgick till 1,07 miljarder euro (0,93), med en justerad rörelsemarginal på 2,1 procent (4,4).

Resultatet efter skatt blev 1,00 miljarder euro (0,41), och per aktie 0,95 euro (0,43).

I utdelning föreslås 1,14 euro per aktie (1,12). Väntat var 1,14.

Bolagets kapitalutgifter, inklusive för underhåll men exklusive förvärv, förväntas uppgå till cirka 1,5 miljarder euro under 2022.

Fortum, BEURQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020FörändringNettoomsättning50,0821,28135,3%EBITDA, justerat1,421,392,2%1,2513,6%EBITDA-marginal, justerad2,8%5,9%Rörelseresultat2,010,46337,0%Rörelsemarginal4,0%2,2%Rörelseresultat, justerat1,070,9315,1%Rörelsemarginal, justerad2,1%4,4%Nettoresultat1,000,41143,9%Resultat per aktie, EUR0,950,43120,9%Utdelning per aktie, EUR1,141,140,0%1,121,8%Konsensusdata från Bloomberg

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons