Första patienten har inkluderats i Vicore Pharmas Companion-studie mot lungfibros

Publicerad

Läkemedelsbolaget Vicore Pharma har inkluderat den första patienten i den pivotala Companion-studien, som undersöker bolagets digitala terapi Almee hos patienter med lungfibros. Det framgår av ett pressmeddelande.

Studien kommer att inkludera 250 patienter i USA och väntas slutföras under det fjärde kvartalet 2023.

Lungfibros är en allvarlig sjukdom med dålig prognos där symptom som dyspné, trötthet och hosta gradvis försämras. En föregående studie har visat att 63 procent av patienter med lungfibros rapporterar behandlingsbara nivåer av ångest, skriver bolaget. Fördelen med en digital terapi är att den är tillgänglig dygnet runt och kan individanpassas för att passa patientens behov och schema.

Vid positivt studieutfall kommer bolaget ansöka om godkännande för Almee hos amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons