Flowscape har genomfört riktad nyemission om 12,5 miljoner kronor

Publicerad

Teknikbolaget Flowscape har genomfört en riktad nyemission om 12,5 miljoner kronor till kvalificerade investerare, enligt ett pressmeddelande.

”Skälet till att den riktade nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier är att den riktade nyemissionen möjliggör för bolaget att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att accelerera bolagets internationella expansion och breddning av produktutbudet”, heter det. Vidare har bolaget fått in ”nya strategiskt viktiga aktieägare”.

Teckningskursen sattes till 0,08 kronor per aktie vilket motsvarade en rabatt om cirka 15 procent jämfört med stängningskursen den 18 mars. Efter emissionen har antalet aktier ökat med 156,6 miljoner till 1 959 miljoner aktier och utspädningseffekten är cirka 8 procent.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons