Fitch sänker kreditbetyget för SBB till skräpstatus med negativa utsikter

Publicerad

Kreditvärderingsinstitutet Fitch sänker sitt långsiktiga kreditbetyg för fastighetsbolaget SBB från BBB- till BB+, vilket innebär en sänkning till skräpstatus. Utsikterna för kreditbetyget är negativa.

Fitch menar att sänkningen återspeglar förväntan att SBB:s skuldsättning kommer att förbli hög trots avyttringarna av EduCo och JM-aktier. SBB har meddelat planer på ytterligare avyttringar under 2023 men det finns väsentliga risker kopplade till genomförandet vilket gör att bolaget inte längre kan bibehålla sin tidigare investment grade-rating.

Dessutom pekar Fitch på att refinansieringsrisken också har ökat med betydande kommande obligationsförfall 2023 och 2024.

Den 8 maj sänkte Standard & Poors sitt kreditbetyg för SBB från BBB- till BB+ med negativa utsikter. Beskedet fick styrelsen i SBB att ta beslutet att senarelägga utdelning samt att skrota den tidigare planerade företrädesemissionen av D-aktier. Aktien har sedan dess varit i fritt fall.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons