Fingerprint Cards förlust stiger i Q2

Publicerad

Teknikbolaget Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 10,9 procent till 203,3 miljoner kronor (228,1).

Ebitda-resultatet blev -57,7 miljoner kronor (6,5).

Rörelseresultatet blev -75,7 miljoner kronor (-12,2).

Resultatet före skatt var -84,6 miljoner kronor (-9,8). Resultatet efter skatt blev -76,2 miljoner kronor (-9,5). Resultat per aktie hamnade på -0,18 kronor (-0,03).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 52,4 miljoner kronor (-28,3).

Fingerprint Cards, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning203,3228,1-10,9%
EBITDA-57,76,5
EBITDA-marginal2,8%
Rörelseresultat-75,7-12,2
Resultat före skatt-84,6-9,8
Nettoresultat-76,2-9,5
Resultat per aktie, kronor-0,18-0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet52,4-28,3

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons