Fingerprint Cards förlust stiger i Q2 (uppdatering)

Publicerad

(Uppdateringen gäller kommentar från vd)

Teknikbolaget Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 10,9 procent till 203,3 miljoner kronor (228,1).

Enligt tillförordnad vd och koncernchef Ted Hansson har man under kvartalet gjort framsteg när det gäller att minska sina varulager. Det gav en positiv effekt om 20 procent till bolagets kassa.

”Vi möter dock fortsatt tuff priskonkurrens inom Mobile, då lagernivåerna hos oss och andra sensorleverantörer fortfarande är för höga. Vi förväntar oss att komma ner på mer normala nivåer under det fjärde kvartalet, men det kan dröja ännu något längre innan hela branschen når balans”, säger Hansson.

Ebitda-resultatet blev -57,7 miljoner kronor (6,5).

Rörelseresultatet blev -75,7 miljoner kronor (-12,2).

Resultatet före skatt var -84,6 miljoner kronor (-9,8). Resultatet efter skatt blev -76,2 miljoner kronor (-9,5). Resultat per aktie hamnade på -0,18 kronor (-0,03).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 52,4 miljoner kronor (-28,3).

”Lägre omsättning inom områdena Payment och Access under det andra kvartalet påverkade också vår bruttomarginal negativt. Intäktsutvecklingen inom både och Access och Payment tenderar att vara mer ojämn och kan variera på kort sikt, eftersom dessa branscher är fragmenterade och mer omogna när det gäller användningen av biometriska lösningar”, säger Hansson.

”Med detta sagt är vår syn på den långsiktiga efterfrågeutvecklingen inom dessa områden oförändrat positiv.”

Fingerprint Cards, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning203,3228,1-10,9%
EBITDA-57,76,5
EBITDA-marginal2,8%
Rörelseresultat-75,7-12,2
Resultat före skatt-84,6-9,8
Nettoresultat-76,2-9,5
Resultat per aktie, kronor-0,18-0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet52,4-28,3

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons