Finepart: Undervärderat industribolag går mot rekordår – Analyst Group

Publicerad

Finepart har under år 2021 upplevt ett uppdämt behov på Bolagets målmarknader, vilket har resulterat i en rekordstor orderstock inför år 2022. Baserat på Fineparts konkurrenskraftiga teknikhöjd, etablerade marknadsposition, samt Bolagets goda förutsättningar för kraftig tillväxt och stigande marginaler, anser Analyst Group att det finns bra möjligheter för en uppvärdering av Bolaget. Baserat på en målmultipel om P/S 3,5x på 2022 års estimerade försäljning om 43,7 MSEK, samt en diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett nuvärde per aktie om 6,2 kr i ett Base scenario.

https://www.analystgroup.se/analyser/finepart/

Analyst Group

Annons