Finepart genomför en företrädesemission på 15 miljoner kronor

Publicerad

Verkstadsbolaget Finepart genomför en företrädesemission på 15 miljoner kronor före emissionskostnader och kvittning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemission är säkerställd till 86,7 procent genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Emissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 2 april.

– Vi fortsätter att arbeta hårt för att säkerställa en stark och hållbar tillväxt för vårt företag på lång sikt. Vi är fast beslutna att maximera värdet för våra aktieägare och att fortsätta vara en pålitlig investeringsmöjlighet. Vi hoppas därför på fortsatt tilltro från våra aktieägare och att ni följer med oss på vår resa framåt, kommenterar vd Lars Darvall.

Villkoren är 1:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 67 öre per aktie. Aktien handlas exklusive teckningsrätt den 8 april. Teckningstiden löper från 10 april till 24 april och handel med teckningsrätter sker den 10 april till 19 april.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons