Finansinspektionen ser svårbedömda konsekvenserna för finansiell stabilitet av Ukrainakriget

Publicerad

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen anser att konsekvenserna för den finansiella stabiliteten av kriget i Ukraina är svårbedömda. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Rysslands invasion av Ukraina har orsakat oerhört mänskligt lidande. De ekonomiska konsekvenserna är svårbedömda, men om konflikten blir långvarig och inflationstrycket stiger ytterligare, kan det leda till högre räntor. Det skulle sätta press på högt belånade hushåll och kommersiella fastighetsföretag i Sverige, sa Erik Thedéen, generaldirektör på FI, i ett anförande i Finansutskottet.

– Rysslands ekonomi utgör en liten del av den globala ekonomin, men landet är en stor exportör av olja, gas och andra råvaror, inledde Erik Thedéen.

– Rysslands invasion och de efterföljande sanktionerna har skapat stor turbulens på de finansiella marknaderna. Oron är stor och många investerare söker sig till säkra tillgångar och valutor, påpekade Thedéen.

Utrikesdepartementet samordnar den svenska sanktionspolitiken och fördelar ansvaret bland svenska myndigheter. Det sker genom regeringsbeslut. Utöver brottsbekämpande myndigheter är det framförallt fyra myndigheter som har utsetts till behöriga myndigheter: Kommerskollegium, Inspektionen för Strategiska produkter, Försäkringskassan och Finansinspektionen. Företagen har ansvaret för att de följer sanktionsbestämmelserna.

– FI har alltså en relativt begränsad roll när det gäller hantering av sanktionerna, men i vår löpande tillsyn kommer vi att följa upp att bankerna har rutiner på plats för att efterfölja de regler som beslutats, avslutade Erik Thedéen.

https://www.fi.se/sv/publicerat/tal-och-debatt/2022/erik-thedeen-konsekvenser-for-finansiell-stabilitet-av-kriget-i-ukraina/

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons