Fidelity Sustainable Water & Waste Fund ökade 8,7 procent i november – överpresterade mot index

Publicerad

Fonden Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A Acc USD steg 8,7 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 7,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 27,7 procent och är därmed sämre än index som har minskat 15,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var industriföretag, samhällsnytta och sällanköpsvaror med portföljexponeringar om 45,0, 16,3 respektive 11,6 procent.

Gällande den geografiska exponeringen i fonden var USA och Japan de största regionerna med exponeringar om 46,9 respektive 11,5 procent. Fonden hade en undervikt mot USA på 14,7 procent jämfört med index samt en övervikt på 6,1 procent mot Japan.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Service Corp, Steris och American Water Works med exponeringar om 5,7, 4,7 respektive 4,6 procent. Inget av dessa innehav fanns med i fondens jämförelseindex.

De tio största innehaven i fondens portfölj stod för 39,4 procent av det totala förvaltade kapitalet.

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A Acc USD, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent8,7
Index MM, förändring i procent7,8
Fond i år, förändring i procent-27,7
Index i år, förändring i procent-15,0

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons