FI höjer Handelsbankens Pelare 2-krav med 0,5 procentenheter

Publicerad

Finansinspektionen har beslutat att öka Handelsbankens Pelare 2-krav, P2R, med cirka 0,5 procentenheter avseende kärnprimärkapital. Det är ett preliminärt beslut taget i samband med översyns- och utvärderingsprocessen för 2023, enligt ett pressmeddelande.

Ökningen uppges vara framförallt hänförlig till ett temporärt påslag för den pågående översynen av IRK-modeller.

Vidare uppges det att riskviksgolvet för kommersiella fastigheter flyttas från P2R till Pelare 1. Effekten av detta blir en ökning av det riskvägda exponeringsbeloppet (REA) medan det nominella kapitalkravet minskar marginellt.

Enligt det preliminära beslutet kommer även Pelare 2-vägledningen (P2G) för riskvägda tillgångar minska med 0,5 procentenheter (från 1,0 procent) medan P2G för bruttosoliditet ökar med 0,05 procentenheter (från 0,45 procent).

Handelsbanken kommer att bemöta myndighetens preliminära beslut, varefter den kommer att fatta sitt slutgiltiga beslut. Detta beslut träder i kraft den 30 september.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons