Excalibur Fixed Income minskade 0,01 procent i juni – försvagad krona tyngde

Publicerad

Fonden Excalibur Fixed Income minskade 0,01 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Thomas Pohjanen och Björn Suurwee.

Inledningsvis skriver förvaltarna att marknadens fokus låg fortsatt på svenska fastighetsbolag och deras bekymmersamma situation rörande skuldbördan. Problemen har uppmärksammats internationellt och bidrog till ytterligare kronförsvagning.

”Kronan är ett bekymmer för Riksbanken i dess ansträngningar att få ned den svenska inflationen och vi fick mycket riktigt se en rad åtgärder som syftar till att stärka kronkursen vid Riksbankens möte i slutet av juni”, skriver förvaltarna.

Svensk KPIF exklusive energi kom in på 8,2 procent under månaden, vilket är att jämföra med USA och Eurozonen som landade på 5,3 respektive 5,4 procent.

”Alltför höga inflationsutfall och en svensk krona som tappade ytterligare i värde bidrog till en mer hökaktig ton från Riksbanken. Efter höjningen av styrräntan till 3,75 procent meddelades att ytterligare minst en höjning är att vänta”, kommenterar förvaltarna.

Riksbanken meddelade även att man avser att fortsätta sälja statsobligationer samt hedgea en del av valutareserven. Dessa aktiviteter beskrivs kunna bidra till att stärka kronan samt stävja inflationen.

”Under månaden har fonden handlats med begränsad nettoexponering givet hög volatilitet. Kronförsvagningen har varit en motvind för oss – samtidigt som vi räknar med en starkare krona framöver”, avslutar förvaltarna.

Excalibur Fixed Income, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,01
Fond i år, förändring i procent0,8

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons