Evolutions styrelse föreslås till omval – vill ha bemyndigande för återköp av aktier

Publicerad

Aktieägarna i live kasinoutvecklaren Evolution kallas till årsstämma fredagen den 8 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,42 euro per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Jens von Bahr samt styrelseledamöterna Joel Citron, Mimi Drake, Jonas Engwall, Ian Livingstone, Sandra Urie och Fredrik Österberg.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att återköpa och överlåta egna aktier.

Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Vidare vill styrelsen ha bemyndigande från stämman att återköpa 3,92 miljoner utestående
teckningsoptioner i bolaget.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons