Evolutions intäkter och resultat i linje med förväntningarna, prognos för helåret kvar (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Livekasinoutvecklaren Evolution redovisar intäkter och resultat i första kvartalet 2024 i linje med analytikernas förväntningar. Bolaget upprepar sin prognos för helåret 2024 om en
ebitda-marginal på 69-71 procent.

Rörelseintäkterna steg 16,7 procent till 501,5 miljoner euro (429,6). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 499 miljoner euro.

Ebitda-resultatet blev 345,8 miljoner euro (300,2), väntat var 347 miljoner euro, med en ebitda-marginal på 69,0 procent (69,9).

Rörelseresultatet blev 311,6 miljoner euro (271,5), väntat rörelseresultat var 315 miljoner euro. Rörelsemarginalen var 62,1 procent (63,2).

Resultatet före skatt var 317,5 miljoner euro (270,1).

Resultatet efter skatt blev 269,2 miljoner euro (251,2).

Resultat per aktie uppgick till 1,27 euro (1,18).

Evolution redovisar för första kvartalet fortsatt kapacitetsökning både i antal bord och anställda.
Alla geografiska regioner visar god tillväxt och starkt momentum.

Bolaget slutförde i första kvartalet sitt återköpsprogram där totalt 3,65 miljoner egna aktier har förvärvats. Med utdelning plus det nyligen genomförda återköpsprogrammet på 400 miljoner euiro beräknas över 90 procent av 2023 års resultat återgå till aktieägarna.

Intäktstillväxt i konstant valuta uppskattas till 24 procent i kvartalet.

– Under 2024 kommer vi att fortsätta fokusera fullt ut på att utöka leveranskapaciteten. Under detta stadium, när vi fokuserar starkt på att expandera, kommer marginalen inledningsvis att pressas ned. De pågående investeringarna banar dock väg för ökade intäkter framöver. För helåret ligger vår prognos om en ebitda-marginal på 69-71 procent kvar, kommenterar vd Martin Carlesund i delårsrapporten.

Evolution, MEURQ1-2024KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2023Förändring
Nettoomsättning501,54990,5%429,616,7%
EBITDA345,8347-0,3%300,215,2%
EBITDA-marginal69,0%69,5%69,9%
Rörelseresultat311,6315-1,1%271,514,8%
Rörelsemarginal62,1%63,1%63,2%
Resultat före skatt317,5270,117,5%
Nettoresultat269,2251,27,2%
Resultat per aktie, EUR1,271,187,6%

Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons