Evli Sverige Småbolag minskade 0,16 procent i juni – avyttrat innehaven i Sobi och Addnode

Publicerad

Fonden Evli Sverige Småbolag minskade 0,16 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,58 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,65 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,46 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Janne Kujala.

Inledningsvis skriver förvaltaren att de globala aktiemarknaderna fortsatte sin ojämna utveckling under juni, där de amerikanska aktieindexen återigen uppvisade en klar överavkastning jämfört med resten av världen.

Uppgången för de amerikanska megacap-teknikaktierna fortsatte, för de svenska småbolagsaktierna gick det sämre då de fortfarande befinner sig i en tydlig negativ trend.

Gällande relativavkastningen gynnades fonden främst av övervikten i HMS Networks och att Getinge samt Viaplay inte fanns i portföljen.

Största negativa bidragen kom från övervikten i Note och av att Husqvarna inte fanns i portföljen.

Gällande portföljaktiviteten under månaden köpte fonden ytterligare aktier i Hexatronic, Gränges och Beijer Ref samtidigt som positionen i Coor minskades. Positionerna i Sobi och Addnode avyttrades helt.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var NCAB, Bufab och AAK med portföljvikter om 5,05, 4,31 respektive 4,03 procent.

Evli Sverige Småbolag B, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,16
Index MM, förändring i procent-0,58
Fond i år, förändring i procent10,65
Index i år, förändring i procent4,46

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons