Evli Short Corporate Bond ökade 0,23 procent i juni – flygbolag och finans starkaste utvecklingen under H1

Publicerad

Fonden Evli Short Corporate Bond steg 0,23 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,26 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,92 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,15 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Juhamatti Pukka.

Inledningsvis skriver förvaltaren att juni var en stabil månad på företagsobligationsmarknaderna. Den amerikanska sysselsättningsstatistiken visade en mycket bättre utveckling än väntat, Fed beslutade att inte höja styrräntan och kommunicerade istället möjliga räntehöjningar under andra halvåret.

På sektornivå hade alla sektorer under första halvåret en positiv utveckling. Flygbolagssektorn och finansiella tjänster hade den starkaste utvecklingen under första halvåret, medan detaljhandel och bank underpresterade marknaden.

Vidare skriver förvaltaren att inför andra halvåret fortsätter korta företagsobligationer att vara attraktivt prissatta, delvis på grund av den inverterade avkastningskurvan men framför allt på grund av de stora spreadarna.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att rapportsäsongen för första kvartalet var bra när det gäller kreditfundament och företagen går nu in i andra kvartalets rapportsäsongen i en stark position.

Största emittenterna i fondens portfölj vid månadsskiftet var Ford Motor Credit, ZF Friedrichshafen och BNP Paribas med portföljvikter om 3,09, 2,58 respektive 2,47 procent.

Evli Short Corporate Bond B, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,23
Index MM, förändring i procent0,26
Fond i år, förändring i procent2,92
Index i år, förändring i procent1,15

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons