Evli Short Corporate Bond minskade 1,6 procent i februari – breda nedgångar efter Rysslands invasion

Publicerad

Fonden Evli Short Corporate Bond B minskade 1,6 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Juhamatti Pukka.

Förvaltaren skriver inledningsvis att februari var en exceptionellt tragisk månad, dels för de finansiella marknaderna men framförallt för mänskligheten och samhället i stort. Redan innan den ryska invasionen av Ukraina var marknaderna dock svaga, vilket förvaltaren menar var hänförligt till ECBs indikationer om åtstramad penningpolitik.

För fondens del kom den negativa utvecklingen enligt Pukka från flera håll, men han skriver att flygbolag, banker och utilities stod för de största nedgångarna. Den ryska exponeringen är enligt förvaltaren mycket låg på 0,35 procent, men menar att osäkerheten som ett krig i Europa medför indirekt påverkar alla bolag.

Fondens modifierade duration låg vid månadsskiftet på 1,9 år.

Störst sektorexponering hade fonden vid tidpunkten mot fastigheter, bank och därefter finansiella tjänster med portföljvikter på 15,51, 14,31 respektive 13,06 procent.

Evli Short Corporate Bond B, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-1,6Index MM, förändring i procent-0,1Fond i år, förändring i procent-2,2Index i år, förändring i procent-0,1

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons