Evli Europe ökade 1,33 procent i januari – aktieval inom industri och finans gynnade avkastningen

Publicerad

Fonden Evli Europe B steg 1,33 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,57 procent. På rullande 12 månader har fonden avkastat 10,54 procent och är därmed bättre än index som har ökat 10,17 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Hans-Kristian Sjöholm.

Fondens underprestation i relation med jämförelseindex kan förklaras av sektor- lands, och valutavikter, skriver förvaltarna inledningsvis. Samtidigt hade aktievalen generellt en positiv effekt.

På sektornivå berodde de mest negativa effekterna på övervikt inom material och energi, samt en undervikt i hälsovård. Samtidigt gynnades avkastningen av aktieval inom industri, finans, dagligvaror, material och kommunikationstjänster.

Geografiskt sett var det övervikt i norska och svenska aktier samt båda ländernas valutaförsvagningar mot euron, som bidrog negativt. Aktieval från Frankrike, Irland och Italien påverkade å andra sidan positivt.

Bland enskilda aktier kom negativa bidrag från innehavet i Aperam samt avsaknaden av ASML och Novo Nordisk i portföljen, medan positiva bidragsgivare inkluderade D/S Norden, Glanbia and Publicis.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att man under månaden investerade i undervärderade företag som genererar kassaflöde och har en bra skuldtäckning.

Fondens största landsvikter vid slutet av december var Frankrike och Storbritannien medan de största sektorvikterna var inom industri och material.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var CRH, Azimut Holding och Arcadis med portföljvikter om 3,33, 3,27 respektive 3,20 procent.

Evli Europe B, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent1,33
Index MM, förändring i procent1,57
Fond ett år, förändring i procent10,54
Index ett år, förändring i procent10,17

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons