Evli Emerging Markets Credit ökade 0,20 procent i juni – industri och fastigheter bidrog negativt till relativavkastningen

Publicerad

Fonden Evli Emerging Markets Credit steg 0,20 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,88 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,96 procent och är därmed sämre än index som har ökat 2,35 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Juha Mäntykorpi.

Inledningsvis skriver förvaltaren att juni var en bra månad för företagsobligationer på tillväxtmarknaderna och marknadens avkastning var positiv.

Likt föregående månader fortsatte de kraftiga rörelserna i amerikanska räntorna och den 10-åriga långräntan steg med cirka 19 räntepunkter under månaden. Den genomsnittliga kreditspreaden ökade med cirka 38 baspunkter.

Gällande relativavkastningen missgynnades fonden främst av high yield-investeringar i Latinamerika. På sektornivå var det industri och fastigheter som bidrog negativt till relativavkastningen.

Fondens relativavkastning gynnades av investeringar i Colombia, Ghana och Kina samt i sektorerna olja & gas, teknik, media & telekom och finans.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att på kort sikt kan osäkerhet kring inflation och penningpolitik orsaka viss volatilitet. De nominella räntorna är dock klart högre än för ett år sedan och fondens löpande avkastning bör gynna investerare framöver.

Fondens yield är 7,61 procent och den modifierade durationen är 4,55 år.

Finans var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten låg på 40,71 procent. Även olja & gas utgjorde en relativt stor del av exponeringen på 15,00 procent.

Fondens största emittenter var DNO, Bancolombia och Multibank med portföljvikter om 2,21, 2,10 respektive 1,84 procent.

Evli Emerging Markets Credit B, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,20
Index MM, förändring i procent0,88
Fond i år, förändring i procent0,96
Index i år, förändring i procent2,35

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons