Evli Emerging Frontier minskade 2,14 procent i juni – investerar i vägtullsoperatör från Indonesien

Publicerad

Fonden Evli Emerging Frontier minskade 2,14 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,94 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att de under månaden köpte en operatör av vägtullar i Indonesien. Bolaget upplever en stark trafikökning då allt fler i Indonesien, världens fjärde största befolkning, åker bil som aldrig förr.

Ett annat nytt bolag i portföljen är ett flygbolag från Thailand som trafikerar inrikeslinjer mellan huvudstaden Bangkok och turistdestinationer vid kusten. Flygbolaget återhämtar sig snabbt efter att ha varit väldigt påverkade under covid och drar nu nytta av en djupgående återhämtning i den internationella turismen.

Under månaden ökade förvaltarna innehavet i en bildistributör från Kuwait och en turkisk elentreprenör.

Den turkiska elentreprenören tror förvaltarna kommer gynnas från flera olika håll, regeringens återuppbyggnadsprogram efter jordbävningen, tunnelbaneutbyggnad, byggkontrakt som Saudiarabien tilldelat turkiska byggare och ökad inhemsk investeringsaptit efter presidentvalet.

De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Tecnoglass, Mitra Adiperkasa och Controladora Vuela Cia de Avia med portföljvikter om 5,99, 4,88 respektive 4,85 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var Indonesien största marknad med 15,72 procent av portföljvikten. Därefter följde Malaysia och Turkiet med vikter om 13,37 respektive 13,03 procent.

Evli Emerging Frontier B, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,14
Fond i år, förändring i procent1,94

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons