Evli Emerging Frontier minskade 0,7 procent i februari – nya investeringar i Turkiet och Indonesien

Publicerad

Fonden Evli Emerging Frontier B minskade 0,7 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarna skriver inledningsvis att man under månaden investerade i en bolag som bedriver sjukhusverksamhet i Turkiet, och att man genom investeringen äger nära tio procent av bolaget. De skriver vidare att bolaget under det fjärde kvartalet fortsatte sin imponerande tillväxtresa, då man under under kvartalet stod för rekordhöga vinster och ytterligare ett förvärv.

Fonden köpte under månaden även aktier i en indonesisk livsstilskedja, som enligt förvaltarna gynnas av att kunder efter pandemin återgår till att besöka fysiska butiker. Förvaltarna skriver att man noga följt bolaget i två års tid och anser att rätt tid att investera i bolaget nu har kommit. I samband med pandemin menar förvaltarna bland annat också att bolaget stått för kraftfulla åtgärder för kostnadsbesparing och att verksamheten nu är mycket mer effektiv än tidigare.

Angående kriget mellan Ryssland och Ukraina meddelar förvaltarna att man aldrig investerat i ryska bolag. När invasionen inleddes kontaktade man samtliga av sina portföljbolag för att fråga om den underliggande rysslandexponeringen, och konstaterade att portföljens totala exponering mot Ryssland låg på 0,148 procent.

De största enskilda innehaven var vid tidpunkten Digiworld, Integra Indocabinet och Sai Gon-Ha Noi Securities med portföljvikter om 5,84, 5,69 respektive 5,24 procent.

Vid månadsskiftet hade fonden störst geografisk exponering mot Vietnam, som stod för 13,03 procent av den totala portföljen. Efter Vietnam fanns Malaysia och Indonesien med portföljvikter på 10,93 respektive 9,10 procent.

Störst sektorexponering hade fonden mot informationsteknik, industri och finans.

Evli Emerging Frontier B, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-0,7Fond i år, förändring i procent-5,5

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons