Evli Corporate Bond minskade 3,0 procent i februari – ökat andelen high yield

Publicerad

Fonden Evli Corporate Bond B minskade 3,0 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 4,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mikael Lundström och Jani Kurppa.

Februari var enligt förvaltarna en tuff månad för de finansiella marknaderna. Under första delen av månaden var anledningen en rädsla för en bestående inflation, men nedgångarna intensifierades under slutet av februari efter Rysslands invasion av Ukraina.

Angående fondens prestation under månaden uppger förvaltaren att portföljens kortare duration och investeringar i obligationer utan kreditrating utvecklades bra medan investeringarna i Investment Grade utvecklades någon sämre än marknaden. Vad gäller aktiviteten under månaden meddelar förvaltarna att man reducerade innehaven i obligationer med längre löptid, men att man istället köpte High Yield-obligationer med kreditbetyget BB. Förvaltaren skriver vidare att spreadarna inom både Investment Grade och High Yield nu stigit över tjugoårssnittet, vilket han menar är ett gott tecken inför framtiden.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att volatiliteten på marknaden kan komma att bestå ett bra tag. Därför tror man att så kallade cross over-obligationer med kortare löptid kommer prestera bättre än marknaden.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Telefonica, Telenor och Muni Finance med portföljvikter på 2,84, 2,61 respektive 2,46 procent.

Störst sektorexponering fanns vid tidpunkten mot bank, telekommunikation och försäkring.

Evli Corporate Bond B, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-3,0Index MM, förändring i procent-2,8Fond i år, förändring i procent-4,4Index i år, förändring i procent-4,1

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons