Eurocine Vaccines – Intervju med vd Hans Arwidsson

Publicerad

Intervju med vd Hans Arwidsson. Under intervjun tar de bland annat upp 2021, vaccinkandidaten mot klamydia och vilken fas den befinner sig i, marknadspotential, intresset för ett klamydiavaccin hos big pharma, finansieringsplan, antibiotikaresistens och projektportföljen i övrigt. Detta och mycket mer.

https://www.youtube.com/embed/Ecv_7c1j-wE

Innehållet är skapat och producerat av Finwire Media, en del av Finwire News. Finwire News har ej varit delaktig i framtagandet av denna produktion. Omnämnt bolag har finansierat detta material. Finwire Media hjälper små och medelstora företag samt fondbolag med investerarkommunikation.

https://www.youtube.com/embed/Ecv_7c1j-wE

https://www.finwire.tv
Twitter: @FinwireMedia

Annons