Eurobattery Minerals rapporterar positiva resultat från borrningar vid Corcelprojektet

Prospekteringsbolaget Eurobattery Minerals har erhållit de första analysresultaten från det spanska Corcelprojektet och uppger att de är mycket tillfredsställande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Resultaten är från två av totalt sju borrhål som borrades under 2021. Dessa visar på förhöjda halter av nickel, koppar och kobolt.

Enligt bolagets uppskattningar bedöms fyndigheten ha en storlek på cirka 60 miljoner ton med 0,25 procents nickel.

”Resultaten från denna och den tidigare borrkampanjen visar att förutsättningarna för att etablera ett omfattande nickelprojekt i södra Europa ser mycket bra ut”, kommenterar vd Roberto García Martínez.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons