Euroafrica genomför omvänt förvärv av Deversify

Publicerad

Plattforms- och mediabolaget Euroafrica har ingått avtal om att göra ett omvänt förvärv av Deversify.

Affären presenterades ursprungligen den 16 januari, men det är först nu man går vidare med ett aktieöverlåtelseavtal. Köpeskillingen är 26,3 miljoner kronor, en köpeskilling som erläggs genom nyemitterade aktier.

Deversifys ägare blir såldes nya majoritetsägare i Euroafrica. Framöver kommer bolaget också att byta namn till just Deversify.

Affären är villkorad bland annat att Euroafrica avyttrar verksamheten i dotterbolaget Kupatana vartefter Kupatana avyttras samt att dotterbolagen Social Content och Afrieuro Digital Ventures avyttras. Avyttringarna av Social Content och Kupatana är föremål för godkännande på bolagsstämma. Affären är också avhängd att Nasdaq ger tummen upp för det omvända förvärvet. Aktieägare motsvarande 43 procent av rösterna i Euroafrica avser att rösta för det omvända förvärvet.

Strukturaffären innebär en utspädning för Euroafricas aktieägare om 90 procent. Mosiki Svenska kommer att bli bolagets största aktieägare med ett aktieinnehav om cirka 12,5 procent efter genomförande av det omvända förvärvet. Inga andra aktieägare kommer inneha mer än 10 procent.

Deversify är ett svenskt FoU- och marknadsföretag som grundades år 2016 och som erbjuder health tech-lösningar för konsumenter globalt. Bolaget har idag cirka 80 ägare av vilka flera har varit med sedan starten.

Deversify har två affärsområden. Det ena affärsområdet utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska enheter och mobilapplikationer för att övervaka biomarkörer för individualiserad hälsa. Deversify är specialiserat på utandningsmätare och i dagsläget marknadsförs och säljs bolagets utandningsmätare Acetrack inom området. Inom ramen för det andra affärsområdet utvecklar och tillhandahåller bolaget utbildningstjänster inom metabol hälsa och erbjuder individualiserad kostrådgivning genom varumärket Elitista.

Det föreslås också genomföras en rad förändringar i ledning och styrelse till följd av ägarförändringarna. För styrelsen föreslås nyval av Johan Willdeck som styrelseordförande, Åsa Lang och Lotta Tjulin Thörnqvist som nya styrelseledamöter tillsammans med Peter Persson som valdes vid årsstämman den 1 juni 2023 och som kommer att föreslås för omval.

Styrelseledamöterna Emelie Smidt, Fredrik Holmström och Johan Nordin kommer att lämna styrelsen.

Den nya styrelsen avser att ersätta befintlig ledning i sin helhet med Anders Murman som
ny vd, Åsa Lang som ny CFO och Ewa Meurk som ny affärsutvecklings- och säljchef.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons