Essitys justerade ebita under förväntan (uppdatering)

Publicerad

(Uppdateringen gäller vd-kommentar samt tillägg om avkastning på justerat kapital)

Hygien- och hälsobolaget Essity redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Nettovinsten ökade.

Omsättningen steg 15,8 procent till 43 930 miljoner kronor (37 929). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 44 099.

”Under det andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 15,8 procent och försäljningstillväxten, inklusive organisk försäljningstillväxt och förvärv, uppgick till 8,7 procent. Försäljningspriserna var högre och produktmixen bättre. De lägre volymerna är främst en följd av vårt fokus på marginalförbättring som inneburit att vi lämnat vissa volymer med otillfredsställande lönsamhet”, säger vd och koncernchef Magnus Groth i en kommentar.

Ebita-resultatet uppgick till 4 215 miljoner kronor (2 650), med en ebita-marginal på 9,6 procent (7,0).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 4 701 miljoner kronor (3 158), väntat 5 032, med en justerad ebita-marginal på 10,7 procent (8,3).

Resultatet efter skatt blev 2 551 miljoner kronor (1 673).

Resultat per aktie hamnade på 3,53 kronor (2,11).

Den justerade avkastningen på sysselsatt kapital steg till 13,2 procent. Bolagets mål är att nå över 17 procent senast 2025.

Essity, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning43 93044 099-0,4%37 92915,8%
EBITA4 2152 65059,1%
EBITA-marginal9,6%7,0%
EBITA, justerat4 7015 032-6,6%3 15848,9%
EBITA-marginal, justerat10,7%11,4%8,3%
Nettoresultat2 5511 67352,5%
Resultat per aktie, kronor3,532,1167,3%

Konsensusdata från Factset

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons