Espiria SDG Solutions ökade 0,1 procent i maj – minskat exponeringen mot mer cykliska innehav

Publicerad

Fonden Espiria SDG Solutions A steg 0,1 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,2 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Van Berlekom, Stefan Pari, Huizi Zeng och Jakob Wikander.

Efter en månad med relativt stark börs driven av de stora teknikjättarnas utveckling på grund av det ökade intresset för AI menar förvaltarna att det nu är rimligt att anta en lugnare period.

Värderingarna inom sektorn anses vara relativt höga men förvaltarna menar att det finns gott värderingsstöd i sektorer likt hälsovård och finans.

”Om en dämpad inflationstakt materialiseras kommer lägre företagsvinster som följdeffekt. Men i ett sådant skifte blir räntetoppen mer tydlig och stödet i värderingen övergår från vinst­ till ränteutsikter. Därför har vi fokus på företag med stabilitet i intjäning och goda marginaler. För företagsobligationer i Norden ser vi en attraktiv avkastning givet att företagen har starka kassaflöden och goda säkerheter”, skriver förvaltarna.

Gällande fondens portfölj har förvaltarna valt att öka exponeringen mot Trimble samtidigt som man minskat vikten i de mer cykliska innehaven Umicore och Yara på grund av försämrad intjäning med lägre råvarupriser.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Danone och Infineon Technologies med portföljvikter om 6,0, 4,2 respektive 4,0 procent.

Espiria SDG Solutions A, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent0,1
Index MM, förändring i procent4,6
Fond i år, förändring i procent3,2
Index i år, förändring i procent11,8

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons