Espiria 30 minskade 1,6 procent i februari – Danske Hypotek största innehavet

Publicerad

Fonden Espiria 30 A minskade 1,6 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,6 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Van Berlekom, Jakob Wikander, Huizi Zeng och Stefan Pari.

Förvaltarna skriver inledningsvis att fondutvecklingen i februari var fortsatt svag, där kriget i Ukraina medförde en väsentligt negativ effekt på de finansiella marknaderna. Förutom att energipriserna steg gick även riskpremien på aktier upp, vilket förvaltarna menar satte press på börskurserna, allra främst i Europa och med bolag med exponering mot Ryssland.

”Mot bakgrund av omvärldshändelser har riskpremien för aktier stigit och särskilt i Europa. Även
om den reala ekonomin i allt väsentligt ser solid ut kommer de närmaste månaderna att färgas av kriget i Ukraina. Aktiemarknaden har ett stöd i värderingen efter den svaga utvecklingen men på kort sikt är det andra faktorer som bestämmer utvecklingen”, skriver förvaltarna.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Danske Hypotek, Sparebank 1 Naeringskreditt och Heimstaden Bostad med portföljvikterna 7,2, 4,8 respektive 4,7 procent.

Vid månadsskiftet hade fonden 67,2 procent av de totala tillgångarna investerade i räntebärande värdepapper. Aktievikten låg på 29,5 procent.

De största sektorerna i fonden var vid månadsskiftet teknologi, fastigheter och hälsovård.

Espiria 30 A, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-1,6Index MM, förändring i procent-1,5Fond i år, förändring i procent-2,6Index i år, förändring i procent-3,3

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons