ES Energy Save ökar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet

Publicerad

Värmepumpsbolaget ES Energy Save redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen steg till 34,1 miljoner kronor (14,6).

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor (-2,7), med en rörelsemarginal på 0,9 procent.

Resultatet efter skatt blev 0,2 miljoner kronor (-2,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,0 kronor (-0,5).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 8,7 miljoner kronor (-9,6).

Likvida medel uppgick till 10,8 miljoner kronor (7,1).

”En ihållande hög efterfrågan och god leveransförmåga har inneburit en fortsatt stark försäljningstillväxt under det tredje kvartalet. Samlat utfall för såväl kvartal som period ligger i linje med vår affärsplan”, kommenterar vd Fredrik Sävenstrand.

Den verkställande direktören kommenterar också kring krigets påverkan.

”Även om vi inte har leverantörer eller kunder i vare sig Ryssland eller Ukraina, går det inte att utesluta påverkan på exempelvis fraktmarknader och råvarumarknaden, som ett resultat av sanktioner och kostnadsökningar för fossila bränslen. I dagsläget är det dock svårt att bedöma de långsiktiga konsekvenserna av konflikten”, avslutar Sävenstrand sitt vd-ord.
ES Energy Save, MkrQ3-2021/2022Q3-2020/2021Nettoomsättning34,114,6Rörelseresultat0,3-2,7Rörelsemarginal0,9%Nettoresultat0,2-2,6Resultat per aktie, kronor0,0-0,5Kassaflöde från löpande verksamhet8,7-9,6Likvida medel10,87,1

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons