EQL Pharms vd ser stora möjligheter ute i Europa

Publicerad

Generikabolaget EQL Pharmas nytillträdde vd Axel Schörling presenterade bolaget vid kapitalmarknadsdagen Spotlight Next på torsdagen.

Klassiskt för generikabolag är att rikta in sig mot storsäljande läkemedel vars patent snart löper ut. EQL Pharma blickar istället bakåt och försöker hitta läkemedel vars patent löpt ut, men där inga eller få generikabolag gett sig in.

– På de stora patentutlöpen går priserna ned med 99-99,5 procent, medan på de gamla patentutlöpen där det inte kommit så stor konkurrens kanske priset bara gått ner med 20-30 procent. Där kan vi bidra till att driva ner priset ytterligare något och därmed spara pengar för patienter, stater eller försäkringsbolag.

EQL Pharma har idag 23 produkter ute på marknaden och ytterligare 30 i pipeline. Bolaget siktar på att öka omsättningen med i genomsnitt 40 procent per år under fyraårsperioden som avslutas med räkenskapsåret 2024/2025. Vid samma tidpunkt avser bolaget ha en rörelsemarginal överstigande 25 procent.

Under pandemin agerade bolaget opportunistiskt och lanserade covid-tester – något som blev en lyckad satsning. Nu lanserar bolaget nästa generations tester och på frågan varför bolaget fortsätter sin satsning svarar Schörling:

– Egentligen finns det två stora osäkerhetsfaktorer. Det ena är om det kommer komma en vintervåg som det gjorde förra året, där smittotalen går upp väldigt skarpt i november-december och går ner i februari. Det andra är hur folk kommer välja att testa sig, säger Schörling och medger att testningsgraden nog kommer minska, men att de fortfarande ser ett intresse. Bolaget har satt upp en modell som inte kostar så mycket, men där de är väl positionerade ifall det finns en efterfrågan.

Inom covid-tester har bolaget en lägre bruttomarginal än för sina generikaläkemedel. EQL Pharma-chefen förklarar att bruttomarginalerna för covid-testerna kan variera från 0 till 45 procent, beroende på hur höga lagernivåer bolaget har och hur mycket produkter det finns på marknaden.

Närmare 70 procent av bolagets generikaprojekt har varit lyckosamma, men Schörlings mål är att komma upp i 90-95 procent.

Avseende hur konkurrenslandskapet förändrats de senaste åren säger den verkställande direktören att den ökat något.

Givet att bolaget utvecklas i enlighet med sina mål kommer omsättningen uppgå till nästan 400 miljoner kronor om fyra år.

– Det är en omsättning som vi baserat på ett patientunderlag på bara Norden med 25 miljoner människor. Om vi då betänker att Europa består av ett antal hundra miljoner människor ytterligare. Om det då visar sig finnas samma antal nischläkemedel per capita i till exempel Ungern, Bulgarien, Österrike eller Tyskland, som det visat sig göra i Sverige, då kan vi ha en organisk tillväxtresa som fortsätter många år framåt. Det är naturligtvis en modell vi tittar på, säger Schörling.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons